“Content lies in the structure, in what happens, not in what the characters say.”
Impro Keith Johnstone

“El contenido reside en la estructura, en lo que ocurre, no en lo que dicen los personajes.”
Impro Keith Johstone

Tagged with →  
Share →

One Response to Structure (1)

  1. Tona Pou says:

    Creus? l’estructura és importantíssssssima, però no crec que el pes dels continguts caiguin sobre ella… El contingut i la seva expresió/interpretació pot canviar amb el que diguin i com ho diguin els personatges… Amos, digo.

Leave a Reply